Χειροποίητη Σκάκι & Πιόνια από Ξύλο Ελιάς.Χειροποίητη Σκάκι & Πιόνια από Ξύλο Ελιάς.
Χειροποίητη Διακοσμητικό Καράβι από Ξύλο και Φως.Χειροποίητη Διακοσμητικό Καράβι από Ξύλο και Φως.
Χειροποίητη Διακοσμητικό Σπίτι από Ξύλο και Φως.
Χειροποίητη Διακοσμητικό Σπίτι από Ξύλο.Χειροποίητη Διακοσμητικό Σπίτι από Ξύλο.
Χειροποίητη Βάση Κρασιών από Ξύλο Ελιάς.
Χαμηλό Μπολ για Σαλάτες & Ελιές από Ξύλο Ελιάς.Χαμηλό Μπολ για Σαλάτες & Ελιές από Ξύλο Ελιάς.
Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.
Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.
Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.
Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.
Χειροποίητο Πώμα Μπουκαλιού από Ξύλο Ελιάς.
Μπολ για Σαλάτιες & Ελιές από Ξύλο Ελιάς.
Μπολ Σαλάτας, Ζυμαρικών ή Οτιδήποτε Άλλου από Ξύλο Ελιάς.Μπολ Σαλάτας, Ζημαρικών ή Οτιδήποτε Άλλου από Ξύλο Ελιάς.
Χειροποίητη Σέσουλα από Ξύλο Ελιάς Μικρού Μεγέθους.Χειροποίητη Σέσουλα από Ξύλο Ελιάς Μικρού Μεγέθους.
Χειροποίητη Σέσουλα από Ξύλο Ελιάς Μεσαίου Μεγέθους.Χειροποίητη Σέσουλα από Ξύλο Ελιάς Μεσαίου Μεγέθους.