Μαρμάρινο διακοσμητικό στοιχείο.Μαρμάρινο διακοσμητικό στοιχείο.