Η The Lemon Tree εφεξής ‘Επιχείρηση’ αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της. Παρακαλούμε να διαβάσετε πολύ προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιχείρησης. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα.

1. Τι είναι τα προσωπικά σας δεδομένα

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων σας, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και αγοράζετε απευθείας η/και online προιόντα ή υπηρεσίες μας, όταν καλείτε αριθμούς για την παροχή σε σας πληροφοριών και σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης.

3. Νόμιμη επεξεργασία

Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας ή για την εξυπηρέτηση εννόμου συμφέροντός μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος, ήτοι:

– Για την διαχείριση των κλήσεών σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.

– Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, σχετικά με προιόντα/υπηρεσίες μας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προιόντων και υπηρεσιών μας.

– Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, κληρώσεων και διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να έχετε συμμετάσχει.

– Για λόγους διασφάλισης ποιότητας, οπότε η τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες μας συνήθως καταγράφεται, όπως σας ενημερώνουμε με ηχογραφημένο εισαγωγικό μήνυμα.

– Για την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας, καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

– Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας καλώντας τον αριθμό 6937243483 ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος  του κάθε email που λαμβάνετε από εμάς (unsubscribe).

4. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Η επιχείρηση και το προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 ( νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η επιχείρηση προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

5. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Η επιχείρηση συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

– όταν καλείτε αριθμούς μας (για αγορές, έκφραση γνώμης, παραπόνων ή σχολίων σας), όταν μας στέλνετε e-mail ή συμπληρώνετε αίτηση ή παραγγελία

– όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες κατ’ οίκον παράδοσης της παραγγελίας σας.

– όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή μέσω SMS ενημερωτικό υλικό ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες.

– όταν μέσω επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεση σας, μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κτλ.

– όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κτλ τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για τη διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας, έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπή προσβολής εννόμων αγαθών.

6. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Η επιχείρηση θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, για να αγοράσετε προιόντα ή για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Η επιχείρησή μας, διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας , ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, κατόπιν σχετικής αίτησής σας, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

7. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία E-Privacy 2009/136/EE και τις από 25.2.2020 Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται την χρήση cookies. Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας.

8. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατα κανόνα η επιχείρησή μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παταγγελία σας και αν εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (πχ διωκτικές και εισαγγελικές αρχές), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (πχ τηλεπικοινωνιακή απάτη).

9. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία όπως ανωνυμοποίηση, ψεδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls και καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης.

10. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων , παρακαλούμε να μας στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thelemontree.gr.

11. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η παρούσα πολιτική ισχύει από 1/7/2022 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.